Title: שביל ישראל לזכר ליאור 2005

Body: <b></b><br>חברים מתיכון איילון (רפי,אביב ,סתיו,גבי ועמוס) יצאו למסע ב"שביל ישראל" והקדישו אותו לחבר שנפל ליאור זיו.<br>שביל ישראל הוא שביל לאורך מדינת ישראל באורך 940 ק"מ. השביל מתחיל בקיבוץ דן שבצפון ומסתיים במעבר גבול טאבה אילת.<br>.החברים יצאו מתל דן שבצפון בתחילת חודש אפריל וצועדים כ20 ק"מ&nbsp;ביום.המטרה להגיע להרי אילת ,סה"כ 900 קמ "של הליכה רגלית לא קלה.,בשבת <b>7.5.05</b> (כמעט יום הזיכרון)&nbsp; הגיעו לאזור בית ג'וברין ושם יזמו <b>פיקניק&nbsp;</b> לכל החברים מהשכבה מתיכון איילון. הגיעו כ200 אנשים:חברים מהתיכון,מורים,משפחה,ידידים שבאו לספר על ליאור שהכירו.כולם לבשו חולצות עם תמונתו של ליאור עליהן,מחזה מרגש מאד לראות 200 תמונות של החיוך הזה של ליאור מביט מתוך ים האנשים.&nbsp;הפגישה הייתה מרגשת מאד ונמשכה מהבוקר ועד לפנות ערב.במהלך היום החברים הצועדים סיפרו על מטרת המסע ועל הרצון שלהם לממש את רצונו וזכרו של ליאור.ועל המשך המסע כשהמטרה היא לתקוע שלט עץ שהכינו בהר צפחות. (תמונה מצורפת)&nbsp;מורים סיפרו על ליאור שהכירו,מחנך הכתה היה נרגש מהיוזמה,חברות שיצאו איתו למסע לפולין,חברים שאהבו לאכול איתו ולטייל ,כולם סיפרו על ליאור שלהם..וגם ניגנו ושרו שירים "של ליאור".המשפחה המורחבת הקריאה להורים:&nbsp;" היום הנורא ההוא-הצער הגדול הזה שלכם- שלנו ,קשה לנו כל-כך להביע'&nbsp;להגיד. אבל תדעו לכם שכולנו כאחד מחזקים אתכם נותנים לכם יד מחבקים אתכם. והצער&nbsp;הגדול הזה הבור הענק הזה שנפער נפער גם בליבנו שלנו. אז אנחנו פה תמיד בעיתות שמחה&nbsp;ובזמן צער נתייצב תמיד בכל מצב ובכל זמן!!. בשם כל בני הדודים&nbsp;באהבה סמדר"&nbsp;זה היה יום מרגש,בדיוק כמו שליאור אהב,אם הוא היה צריך לבחור דרך להנצחה זו בוודאי היתה הדרך שהיה בוחר,בטבע,בכיף עם חברים,מוקף באנשים שאהב ועם הרבה אוכל ומוסיקה!!!&nbsp;<br><b>ביולי&nbsp;2005</b> נקבע שלט מעץ זית בהר צפחות שבאילת לזכר ליאור.<br>&nbsp;&nbsp;<b>תודה לצועדים-רגעים ממסע שביל ישראל 2005</b>&nbsp;<br>מה הם החיים שלנו היום?<br>&nbsp;מורכבים מרגעים.רגעים של שימחה ,<br>כשבאתם לספר לנו על המסערגעים של עצב,<br>שליאור לא איתכם&nbsp;רגעים עם אור והרגע שבו הלך ליאוררגעים של חושך....<br>רגעים של צעידה ביחד,בחיוךרגעים של פיקניק עם החברים והמורים<br>רגעים של טיפוס על הר,הר ליאור&nbsp;גבי עוזר לסבתא דינה&nbsp;אביב בלי נעליים<br>סתיו שמכיר את ליאור דרך הצעידה<br>עמוס עם חיוך גדול<br>ורפי מחכה בקוצר רוח להלום בשלט.<br>רגעים של יום,רגעים של לילה<br>התחלה בתל-דן וסיום באילת<br>רגעים שמצטברים ל42 ימי הליכה&nbsp;בסתיו ובאביב&nbsp;בקור ובחום.<br>רגעים של סיום&nbsp;טבולים בדם.<br>רגעים שייחרטו בלב כולם,לעד.<br>&nbsp;<b>רפי,גבי,אביב ,סתיו ועמוס&nbsp;</b><b>אוהבים אותכם מאד!</b><b>&nbsp;</b><b>משפחת זיו&nbsp;</b><b>יולי 2005</b>&nbsp;&nbsp;

Image: http://rastcms.s3.amazonaws.com/posts/images/000/000/006/original/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_059.jpg?1421594589