Title: קמ"ד דובר צה"ל,2014

Body: קורס מש"קי הדוברות הוא הגדול והבסיסי ביותר מבין הקורסים וההכשרות שמקיים בית הספר הצבאי לתקשורת של דובר צה"ל. כחלק מהזיקה שמטפח מערך הדוברות למורשתו, מתקיימת במסגרת הקורס מסורת רבת-שנים, ובמרכזה ערב מיוחד שמתקיים במסגרת הקורס ומוקדש לזכרו של ליאור זיו ז"ל וליצירתו.&nbsp;<br>במסגרת הערב, נפגשים כלל החניכים עם הוריו של ליאור, מימי ודוד, משתתפים בהרצאה הסוקרת, בין היתר, את שירותו ביחידת ההסרטה, וכן מבקרים בתערוכה מצילומיו של ליאור.&nbsp;<br>מפקדי יחידת ההסרטה בעבר ובהווה נוטלים גם הם חלק בערב זה, הזכור לחניכים כאחד מהערבים המרגשים והמשמעותיים בתהליך ההכשרה.<br>&nbsp;ב2014 היה מפקד הקורס &nbsp;רב-סרן רני רביב, מפקד בית הספר הצבאי לתקשורת

Image: http://rastcms.s3.amazonaws.com/posts/images/000/000/033/original/_YH20158.jpg?1420649301