Title: תערוכת עדות מקומית ע"ש ליאור זיו 12/2004

Body: &nbsp;"עדות מקומית", התערוכה האזורית לצילומי עיתונות, מוצגת מידי שנה לצד התערוכה העולמית לצילומי עיתונות "WORLD PRESS PHOTO". התערוכה נערכה לראשונה בשנת.2003 &nbsp;<br>בשנים <b>2003-2005</b> נקראה&nbsp;התערוכה <b>עדות מקומית&nbsp;על שם ליאור זיו</b> .&nbsp;<br>התערוכה&nbsp;מושכת מדי שנה עשרות אלפי מבקרים ומאות אלפי גולשים שצופים בה באתר האינטרנט של "עדות מקומית". התערוכה תופסת את מקומה כאירוע התרבותי החשוב, והמרכזי בתחום צילום העיתונות בישראל.<div>בתערוכה השנתית מוצגים מיטב צילומי העיתונות והתיעוד מישראל כפי שנבחרו על ידי חבר שופטים בלתי תלוי מתוך אלפי צילומים, אותם שולחים צלמים וצלמות פעילים לתחרות המקדימה. התערוכה נאצרת בקפידה מדי שנה על-ידי אוצר אורח ומשקפת רצף אירועים שנתי ותמונות נבחרות המנציחות רגעים בעלי ערך תרבותי, חברתי, תקשורתי ובעלי משמעות אנושית. התערוכה מציגה רטרוספקטיבה של אירועי השנה החולפת, המשתקפים מבעד לתחומים &nbsp;השונים.</div><br>הצלם הוא בעצם גם עיתונאי. הוא צריך להעביר את כל התחושות והמסרים שתמונה יכולה להביע ויש לו שניות בודדות לקלוט את האירוע במצלמתו לעיתים תוך סכנת נפשות.אין לו זמן לערוך או לעשות הגהות כפי שיש לעיתונאי הכותב ולא תמיד הוא זוכה להערכה ולהכרה הנדרשת. לכן צלם העיתונות הוא גם אמן ומגיע לצלמי העיתונות תערוכה שתציג את יצירותיהם. מבחינתנו זה היה טבעי שהתערוכה נקראת על שמו של ליאור,שכן גם הוא ראה כך את ייעודו-תאור ותיעוד מבעד לעדשת המצלמה ובכך אנו גם מביעים את הערכתנו לאנשי המקצוע שמאחורי העדשה..<br><a href="http://www.natal.org.il/?CategoryID=250" target="" rel="">http://www.natal.org.il/?CategoryID=250</a><br>

Image: http://rastcms.s3.amazonaws.com/posts/images/000/000/003/original/%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA.jpg?1420733367