Title: קמ"ד דובר צה"ל,2013

Body: <div><span>קורס מש"קי הדוברות הוא הגדול והבסיסי ביותר מבין הקורסים וההכשרות שמקיים בית הספר הצבאי לתקשורת של דובר צה"ל. כחלק מהזיקה שמטפח מערך הדוברות למורשתו, מתקיימת במסגרת הקורס מסורת רבת-שנים, (מאז 2003 )ובמרכזה ערב מיוחד שמתקיים במסגרת הקורס ומוקדש לזכרו של ליאור זיו ז"ל וליצירתו. <br>במסגרת הערב, נפגשים כלל החניכים עם הוריו של ליאור, מימי ודוד, משתתפים בהרצאה הסוקרת, בין היתר, את שירותו ביחידת ההסרטה, וכן מבקרים בתערוכה מצילומיו של ליאור. <br>מפקדי יחידת ההסרטה בעבר ובהווה נוטלים גם הם חלק בערב זה, הזכור לחניכים כאחד מהערבים המרגשים והמשמעותיים בתהליך ההכשרה.</span></div>

Image: http://rastcms.s3.amazonaws.com/posts/images/000/000/022/original/OMR_0006.JPG?1420640996