Title: תערוכת צילום ומילגה ע"ש ליאור/אמנות רב תחומית שנקר 2014

Body: סטודנטים מהמחלקה לאמנות רב-תחומית בשנקר יציגו בתערוכה מיוחדת צילומים שיצרו בהשראת תמונות של ליאור זיו ז"ל, שנפל ברפיח במהלך שירותו בצה"ל. בפתיחת התערוכה תעניק המשפחה מלגות לסטודנטים שעבודותיהם נבחרו על-ידי צוות השופטים&nbsp;המקצועי &nbsp; מאז נפל ליאור זיו ז"ל באפריל 2003, במהלךפעילות מבצעית ברפיח, הקדישה עצמה משפחתו להנצחת זכרו וכשרונו בצילום. הם חנכו ב"שנקר" סטודיו לצילום על-שמו ומקיימים מדי שנה תחרותצילום לסטודנטים מהמחלקה לאמנות רב-תחומית, במסגרתה הם מעניקים מלגותלימודים. מבין אינספור התמונות שצילם ליאור ביחידת דובר-צה"ל, שם שירת, בחר אוצר התערוכה, ינאי טויסטר- אמן ומרצה במחלקה - מספר צילומים מסקרנים, כשהמשתתפים הוזמנו לנהל עמם דיאלוג ולצלם עבודות מקוריות ואישיות בהשראתן. מדי שנה זוכה התערוכה להצלחה ולעניין רב והיא מאפשרת לגלות אתהקולות הצעירים של עולם הצילום הישראלי ולהתרשם מהסטודנטים הלומדים במחלקה. בתוך כך, יוצגו בחלל התערוכה תמונות שצילם ליאור במהלך שירותו הצבאי. <span>&nbsp;<br>תמונות-<br><a href="https://plus.google.com/photos/116862225679193103775/albums/5990533999296169393?banner=pwa" target="" rel="">https://plus.google.com/photos/116862225679193103775/albums/5990533999296169393?banner=pwa</a><br>זוכה השנה איתן&nbsp;</span>הידינגספלד<br><div>בתצלומיו הנסיוניים משלב איתן בין שדות ידע שונים, אופני שיח ובמיוחד תחומי עניין מגוונים. עבודותיו השונות של איתן, כמו גם השיחה עימו, מעידים על רצון לבחון את הצילום באופן מעמיק. התבוננות שקטה בעבודותיו תחשוף לצופה הסקרן שאלות מסורתיות דווקא, שאלות מסורתיות שאת המענה להן מנסה איתן לנסח בכלים טכנולוגיים חדשניים (כלים אופטיים, מערכות דפוס ובפרט כלים מן המתמטיקה). בעת הנוכחית בה לעיתים נדמה כי הצילום, גם הצילום, נמצא על קו פרשת המים בחרנו להעניק את הפרס ליוצר צעיר שמעוניין להתמחות בצילום, ללמוד אותו ואת תולדותיו, גם, ואולי בעיקר, על מנת לשאת אותו אל את העתיד הבלתי נמנע שלו. &nbsp;&nbsp;</div><div>ינאי טויסטר,אוצר התערוכה<br><br></div>

Image: http://rastcms.s3.amazonaws.com/posts/images/000/000/018/original/LIOR_ZIV_EXHIBITION_POSTER_(2).jpg?1420627736